Online{2022] That's Enough Nghĩa Là Gì {Gratuit}

That's Enough Nghĩa Là Gì. “enough” có thể được sử dụng để chỉ số lượng hay. Các bạn chỉ cần nhớ một số điểm như sau:

MBBG Là Gì? Nó Có Ý Nghĩa Gì?
MBBG Là Gì? Nó Có Ý Nghĩa Gì? from henbimat.com

Enough với cách phát âm /ɪˈnʌf/, là một từ hạn định, một trạng từ, một đại từ. Cách dùng cấu trúc enough trong tiếng anh. (cái gì cũng có giới hạn của nó:

MBBG Là Gì? Nó Có Ý Nghĩa Gì?

As much as is necessary; Theres only so much i. Cách dùng enough cũng khá đơn giản phải không các bạn. In the amount or to the degree needed:

More articles :